Miesięczne archiwum: Wrzesień 2015

Z życia wzięte — Czy wam to coś nie przypomina?

2015-09-28

Codziennie wcze­śnie rano, mała Mrówka przy­by­wała do firmy i natych­miast roz­po­czy­nała pracę. Produkowała dużo i była szczę­śliwa. Szef – Lew był zdu­miony widząc, że Mrówka pra­cuje tak wydaj­nie. Pomyślał, że jeśli Mrówka może wytwa­rzać tak dużo bez nad­zoru, to czyż nie wytwa­rza­łaby jesz­cze wię­cej, gdyby miała nad­zorcę!? Czytaj całość ›