Ważne informacje

2020-05-05

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W ubiegły czwartek 30 kwietnia 2020 roku odbyło się posiedzenie zarządu, na którym zdecydowano o najbliższej przyszłości PG SILESIA. Informacje te zostały potwierdzone przez Daniela Křetínský’ego, właściciela przedsiębiorstwa, podczas telekonferencji z szefami związków zawodowych przy PG Silesia. Przekazano nam co następuje:

  1. Założenie funkcjonowania kopalni jedynie do końca 2021 roku.
  2. Całkowite wstrzymanie długoterminowych inwestycji.
  3. Do eksploatacji przeznacza się jeszcze ściany: 123 w pokładzie 327, 301 w pokładzie 310, 331 w pokładzie 330 oraz 354 w pokładzie 315.
  4. Właściciel oczekuje jednomyślnej zgody wszystkich pracowników na obniżenie wynagrodzeń o 10 proc.

Wyżej wymienione oczekiwania i posunięcia zostały podjęte całkowicie bez udziału NSZZ „Solidarność” i jak wynika z mojej najlepszej wiedzy, bez udziału jakiegokolwiek związku funkcjonującego przy naszym zakładzie pracy. Oznacza to konieczność ustosunkowania się do przedstawionych warunków i propozycji.

O wszystkich naszych posunięciach oraz efektach naszych prac będziemy na bieżąco informować członków NSZZ „Solidarność”.

Grzegorz Babij,

Przewodniczący Komisji Zakładowej

NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA

 

KOMUNIKAT

2020-03-30

Organizacje Związkowe działające w PG SILESIA Sp. z o.o.: NSZZ „Solidarność”, ZZ „KADRA”, ZZG w Polsce, ZZRG w Polsce informują, że w związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, a tym samym troszcząc się o zdrowie i życie Pracowników, zakupiły MASECZKI OCHRONNE (wielokrotnego użytku) DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW PG SILESIA SP. Z O.O.

Maseczki można odbierać od dnia 31.03.2020 w Magazynie odzieżowym PG SILESIA na podstawie dyskietki. Maseczki ochronne mają służyć Pracownikom w drodze do pracy i z pracy oraz w czasie poruszania się po terenie kopalni.

Powyższe zostało uzgodnione z Dyrekcją PG SILESIA.

UWAGA!!! Maseczki nie są przystosowane do używania pod ziemią!!!