Barbórka 2012

2012-12-01

A- A A+
Barbórka 2012

Z oka­zji Górniczego Święta — tra­dy­cyj­nej Barbórki – wszyst­kim gór­ni­kom oraz pra­cow­ni­kom Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA”, życze­nia bez­piecz­nej i spo­koj­nej pracy, suk­ce­sów w życiu rodzin­nym i zawo­do­wym, pogody ducha i uśmie­chów na co dzień.

Z Górniczym Pozdrowieniem
Szczęść Boże
Składa
Komisja Zakładowa
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”