Pismo do prezesa

2012-12-01

A- A A+

Czechowice-Dziedzice, dnia 30 listopada 2012 r.
Sz.P.
Jiří Paštika
Prezes Zarządu
PG SILESIA Sp z o.o.

Dotyczy; ustalenia rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia

W związku z tym, iż od dnia 01 stycznia 2013 roku ulegną zmianie zasady wypłaty dodatku z tytułu uciążliwości systemu 24/7, co w konsekwencji może doprowadzić do obniżenia wynagrodzenia w niektórych grupach pracowniczych, zwracamy się na podstawie art. 16 ust. 1 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PG SILESIA Sp. z o.o., o wyznaczenie terminu spotkania w celu przystąpienia do rozmów i ustalenia rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia na rok 2013.
Niezwłoczne podjęcie rozmów w tym zakresie, umożliwi także płynne przejście w nowe zasady wynagradzania wynikające art. 27 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy , oraz dostosowania zarobków do obecnych cen towarów i usług.

Z poważaniem