ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY

2012-07-19

A- A A+

Nowy ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY dla pracowników PG SILESIA!

 

Po półtorej roku negocjacji w czwartek 19 lipca 2012 roku o godz. 12.00 został podpisany Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników PG SILESIA

Dzień wcześniej Układ ten został parafowany  przez poszczególne zespoły negocjacyjne. Z ramienia Zarządu PG SILESIA ZUZP podpisał Jiři Pastika  Prezes Zarządu, oraz Konrad Łabudek członek Zarządu. Stronę społeczną reprezentowali Dariusz
Dudek i Grzegorz Babij z ramienia KZ NSZZ „Solidarność”, oraz pozostali przedstawiciele związków zawodowych działających w PG SILESIA. Nowy ZUZP w ocenie stron jest zupełnie nowym dokumentem, który został stworzony przez negocjujące strony od samych podstaw. Nie był on wzorowany na żadnym innym Układzie funkcjonującym w branży górniczej. Dzięki temu powstał Układ, który jest na miarę XXI wieku, który jednocześnie zachowuje i szanuje przeszłość, teraźniejszość oraz niedaleką przyszłość. To Układ nowoczesny na miarę możliwości PG SILESIA oraz zaspokajający oczekiwania strony społecznej. Wierzymy że zapisy w nim zawarte dadzą pracownikom spółki poczucie poszanowania ich godności, pokażą możliwość jasnej i czytelnej drogi awansu zawodowego, a co za tym idzie godziwej płacy przy zachowaniu tradycji górniczej z jednoczesnym z dużym naciskiem na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Układ tego samego dnia został zawieziony do Państwowej Inspekcji Pracy, która zajmie się jego rejestracją. Przewidywane wejście nowego ZUZP wstępnie został ustalony na 1 września 2012roku. Tym samym wygasa „stary” ZUZP oraz Umowa Społeczna z grudnia 2010roku (oprócz zapisów dot gwarancji zatrudnienia).

Dziękuje wszystkim którzy pomagali nam na etapie negocjacji ZUZP. Szczególnie pragnę podziękowac Wioletcie Gawron z biura prawnego Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnośc”, mec Krajewskiej oraz moim kolegą z zespołu negocjacyjnego: Kazimierzowi Grajcarkowi, Grzegorzowi Babij, Zdzisławowi Pyka oraz Dariuszowi Gąsior. Dziękuje wszystkim kolegom i koleżankom z naszego związku za cierpliwośc i wyrozumiałośc oraz za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni.

 

Resztę zdjęć można obejrzeć w  galerii.

 

 
Z górniczym pozdrowieniem Szczęść Boże
Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA
Dariusz Dudek