12 zł za godzinę. Rada Dialogu Społecznego poparła rządowy projekt o płacy minimalnej

2016-04-09

A- A A+

Henryk Nakonieczny z NSZZ „Solidarność”, który prowadził zespół Rady zajmujący się tą sprawą, omawiając projekt uchwały i stanowiska RDS wyjaśnił, że stawka już w 2017 r. mogłaby zostać zwaloryzowana, ponieważ w projekcie ustawy zapisano coroczny jej wzrost, zgodnie ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Taki wskaźnik wzrostu jest co roku negocjowany w Radzie.

Uzgodnienie stanowisk co do opinii trwało jeszcze w środę do późnego wieczora. – Żadna ze stron do końca nie jest zadowolona z tej uchwały, ale na tym polega kompromis – mówił przewodniczący RDS, szef Solidarności Piotr Duda.

12 zł stawka godzinowa zgodnie z projektem miałaby obejmować nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Projekt precyzuje kiedy takie rozwiązanie będzie stosowane, m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich świadczenia.

Wyłączenia z zasady minimalnego godzinowego wynagrodzenia za prace mają dotyczyć m.in. rodzinnych domów pomocy i umów cywilnoprawnych przy opiece nad uczestnikami wycieczek.

Projekt zawiera też nowe uprawnienia i rozszerzenie możliwości kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Inspekcja będzie kontrolowała m.in. czy wykonujący pracę ma potwierdzone ustalenia umowy na piśmie przed jej rozpoczęciem.

Zbudowanie kompromisu w tak ważnej kwestii otwiera nowe możliwości dialogu społecznego. Wiceminister rodziny Stanisław Szwed podkreślił, że jeśli jest uzgodnienie między pracodawcami i związkowcami, to resort, który projekt przygotował, ten kompromis akceptuje.

Materiał pochodzi ze strony: http://www.solidarnosc.org.pl/