Apel do mieszkańców Czechowic-Dziedzic

2013-05-07

A- A A+

Apel do mieszkańców Czechowic-Dziedzic w sprawie poparcia zaniechania budowy drogi ekspresowej S 1 w wariancie A

 

 

 

Stanowisko:

Komitet Społeczny Pracowników, Współwłaścicieli i Współpracowników PG Silesia Sp z o.o., – „Silesia Walcząca” zdecydowanie sprzeciwia się budowie drogi S1 w wariancie A,
na odcinku między węzłem „Kosztowy II” w Mysłowicach, a węzłem „Suchy Potok” w Bielsku – Białej, przez gminy Bojszowy, Miedźna i Bestwina.

Realizacja wersji A drogi S1 oznacza dla nas – pracowników i współwłaścicieli PG Silesia oraz naszych rodzin, prawdziwą katastrofę ekonomiczną i społeczną. Brak możliwości rozpoczęcia wydobycia węgla z obszarów rezerwowych oraz drastyczne ograniczenie możliwości eksploatacji węgla z obszarów w tej chwili wydobywczo-aktywnych,równoznaczny jest ze śmiercią kopalni; jej istnienie przestanie być opłacalne. Tysiące ludzi wyląduje na bruku. Przyszłość nasza, naszych rodzin, ale też wszystkich mikro i małych przedsiębiorców, którzy dzięki istnieniu kopalni maja zapewniony byt, stanie pod ogromnym znakiem zapytania. Co więcej, w związku z planowanymi wyburzeniami na trasie przebiegu drogi S1 wariant A, cześć z nas straci zarówno pracę, jak i swoje domostwa. W efekcie budowy drogi a w konsekwencji zaniechania przez Zarząd PG Silesia dalszych inwestycji warunki bytowe lokalnego społeczeństwa ulegną drastycznemu pogorszeniu, czemu mówimy stanowcze NIE.

Skrótowe oświadczenie Zarządu PG SILESIA:

Z proponowanych możliwości najbardziej inwazyjny dla PG Silesia jest wariant pierwszy. Jego wybór „naruszy interesy ekonomiczne i gospodarcze przedsiębiorstwa, zredukuje możliwość rozwoju kopalni, co bezpośrednio przełoży się na niestabilność zatrudnienia 1600 pracowników, którzy są jej filarem” – napisali przedstawiciele kopalni, gdzie w minionych dwóch latach czeski inwestor zainwestował ponad 500 mln zł.

„Jesteśmy rozczarowani, że takie przedsiębiorstwa jak nasze są narażane na niestabilne warunki rozwoju, co uniemożliwia długoterminowe planowanie strategii biznesowej. Działania takie podważają atrakcyjność naszego regionu jako miejsca dla przyszłych inwestycji”

„Przeprowadzenie drogi S1 w wariancie A oznacza wyhamowanie inwestycji i rozwoju poprzez wygenerowanie bardzo dużej straty w zasobach PG Silesia. Należy również podkreślić niezaprzeczalne straty moralne, społeczne i ekonomiczne dla jej pracowników, klientów i partnerów biznesowych” – głosi poniedziałkowe oświadczenie.

Dlatego też będą zbierane podpisy wśród mieszkańców Czechowic-Dziedzic sprzeciwiające się budowie drogi S1 w wariancie „A”. Zwracamy się z apelem do mieszkańców Czechowic-Dziedzic, aby poparli nasze stanowisko i starania o utrzymanie miejsc pracy i największego pracodawcy jakim jest PG SILESIA w naszym regionie.

W imieniu Komitet Społeczny Pracowników, Współwłaścicieli i Współpracowników PG Silesia Sp z o.o., – „Silesia Walcząca”

NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA
Przewodniczący
Dariusz Dudek

 

Więcej na temat propozycji GDDKiA – Stowarzyszenie Meritum