Barbórka

2013-12-01

A- A A+

Mijają dni pracy na kopalni,
Górnicy na szychta chodzą,
Na dole w pocie czoła pracują.
Aż w końcu dzień upragniony,
Za poczciwe wydobywanie węgla,
Świętej Barbary nadchodzi święto.
Barbara patronką jest górników,
Tych, którzy dla wszystkich ludzi węgiel wydobywają,
By w ich domach było ciepło,
By płomienie nie wygasły.
Bo przecież tłumaczyć nie trzeba,
Że górników święto czwartego grudnia,
To właśnie „Barbórka”!

Wszystkiego najlepszego z okazji „Barbórki” dla członków związku i całej braci górniczej życzy w imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA
Przewodniczący Dariusz Dudek