Bezpłatny wstęp na basen, oraz karnety wędkarskie

2011-11-25

A- A A+

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA infor­muje, że posiada bez­płatne kar­nety dla człon­ków związku, upo­waż­nia­jące do wstępu na basen MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarnośc” przy PG SILESIA infor­muje, że posiada bez­płatne karty węd­kar­skie które mogą wypo­ży­czyć człon­ko­wie związku upo­waż­nia­jące do połowy ryb na akwe­nach „Kopalniok”, „Kozi” i zbior­niki reten­cyjne „Rudołtowice”.
Zapisy na wypo­ży­cze­nie kart w sie­dzi­bie związku.