Biesiada Piwna 2012

2012-10-04

A- A A+
biesiada piwna

Komisja zakła­dowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy PGSILESIA” orga­ni­zuje w dniu 08.12.2012 r. o godzi­nie 17:00 w Domu Strażaka w Bestwinie Biesiadę Piwną

W pro­gra­mie mię­dzy innymi:

  • występy arty­styczne
  • gry i zabawy dla uczestników
  • wspólne bie­sia­do­wa­nie
  • posiłki i napoje

Zapisów można doko­nać w Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Istnieje moż­li­wość zapisu osoby towarzyszącej

Serdecznie zapra­szamy i życzymy miłej zabawy!