Bilety na extraklasę 2014

2014-07-09

A- A A+
ekstraklasa_logo_pion

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność pod­jął roz­mowy z TS Podbeskidzie w spra­wie kupna kar­ne­tów na mecze eks­tra­klasy w run­dzie jesien­nej 2014.

Mamy do dys­po­zy­cji 250 kar­ne­tów. Większość miejsc znaj­duje się na dol­nej try­bu­nie.
Wynegocjowany rabat to 30% kosztu kar­netu. Warunkiem wysta­wie­nia kar­netu jest posia­da­nie karty kibica. Karta kosz­tuje 5zł.

Wszelkich dodat­ko­wych infor­ma­cji można uzy­skać w Komisji Zakładowej NZZ „Solidarność” przy PG Silesia.

Cennik za kar­nety bez zniżek

Poziom Brak kar­netu Wiosna 2014
Karnet Normalny Karnet Ulgowy
Dół 210 165
Góra 300 210

Ceny po raba­cie 30%

Dla człon­ków NSZZ „Solidarność”

Poziom Cena kar­netu Wiosna 2014
Karnet Normalny Karnet Ulgowy
Dół 147 115
Góra 210 147

Pozdrawiam
Bogusz Marek
Przewodniczący
Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”