Bony „Barbórkowe” i paczki świąteczne

2012-10-16

A- A A+

Na WNIOSEK NSZZ „Solidarność” została ustalona wysokość bonów towarowych z okazji „Barbórki” i paczek świątecznych z okazji świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy pracownicy ( a nie tylko Ci którzy w wersji pierwotnej byli na stanie zatrudnienia na dzień 1 listopad 2011r) otrzymają te świadczenia. Rzeczową argumentacją przekonaliśmy członków Komisji Socjalnej do zaakceptowania naszej propozycji! Tak więc, WSZYSCY KTÓRZY SĄ ZATRUDNIENI W PG SILESIA NA DZIEŃ 31 październik otrzymają bony i paczkę świąteczna! Oprócz tych świadczeń zapraszamy pracowników do działu socjalnego, aby wypisywac wnioski na paczkę Mikołajkową dla dzieci.

W związku z koniecznością uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej przyznania paczek świątecznych dla pracowników oraz paczek mikołajkowych dla dzieci w wieku do 15 lat (roczniki od 1997 do 2012) prosimy o zgłaszanie się w pokoju 111 (parter biurowca) w celu:

1) wypisania wniosku o udzielenie pomocy rzeczowej w formie bonów towarowych z okazji barbórki – wszyscy pracownicy

2) wypisania wniosku o udzielenie pomocy rzeczowej w formie paczek świątecznych – pracownicy, którzy wcześniej takiego wniosku nie złożyli
3) złożenie oświadczenia o dochodach – pracownicy, którzy wcześniej takiego oświadczenia nie złożyli.
4) aktualizacji danych dotyczących sytuacji rodzinnej (liczby dzieci).

Ze względu na pilną potrzebę rozpoczęcia procedury przetargowej, prosimy o wypełnienie w/w dokumentów do 26.10.2012

Z górniczym pozdrowieniem Szczęść Boże
przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”przy PG SILESIA

Dariusz Dudek