Dzień kobiet

2013-03-06

A- A A+
flowers

Z oka­zji święta Kobiet NSZZ Solidarność przy PG SILESIA składa wszyst­kim Paniom naj­ser­decz­niej­sze życze­nia wszyst­kiego najlepszego!

Niech uśmiech zawsze gości na Waszych twa­rzach, a życie przy­nosi tylko szczę­śliwe zdarzenia.

Doskonałości w każ­dym calu, byście nigdy nie czuły smutku i żalu, tylko radość zawsze gościła w waszych sercach.

Wszystkie Panie, które należą do NSZZ „Solidarność” zapra­szamy 8-go marca do sie­dziby związku po upominek.