Eksperci z UNESCO otworzą drogę dla S1

2013-08-09

A- A A+

Na czerwcowym spotkaniu u Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka poinformowano, że w III kwartale 2013 roku planowany jest przyjazd międzynarodowych ekspertów z UNESCO, którzy mają przeanalizować możliwość budowy drogi w pobliżu muzeum oświęcimskiego. Przedstawiona analiza ma trafić na obrady KOPI, na których wybrany zostanie wariant przebiegu drogi S1.

Doszły do nas informacje, że przedstawiciele UNESCO mogą pojawić się dopiero w październiku. Spodziewamy się więc również przesunięcia obrad KOPI na koniec roku. Da to czas Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na lepsze zapoznanie się oraz przemyślenie możliwości budowy drogi S1 według wariantu H, którego idea została złożona w GDDKiA 18 lipca br. przez zarząd PG SILESIA – mówi Dariusz Dudek, Przewodniczący Komitetu Silesia Walcząca.

UNESCO już w ubiegłym roku wyraziło zastrzeżenia do proponowanych wariantów drogi. W grudniu 2012 r. GDDKiA przedstawiło oficjalnie prezentację z opiniami jednostek zainteresowanych przebiegiem drogi, w której Polski Komitet Organizacji UNESCO zwrócił uwagę, że „dla wariantu A są wątpliwości dotyczące proponowanego przebiegu drogi dojazdowej do Oświęcimia, który ingeruje w krajobraz mający walor dokumentu historycznego(…). Konieczne jest zbadanie innych rozwiązań, skoordynowanie z planami zapisanymi w Oświęcimskim Strategicznym Programie Rządowym.

Dyrektor Borucka na spotkaniu u Wojewody, wspomniała ze optymalny z punktu widzenia GDDKiA jest wariant C, bo Oświęcim jest dużym generatorem ruchu. Dlatego ocena UNESCO może być niezwykle istotna i pomocna przy wyborze wariantu drogi S1. To bowiem UNESCO blokuje możliwość przebiegu drogi przy Muzeum Oświęcimskim – dodaje Dudek.