III Biesiada Piwna

2011-12-17

A- A A+

W dniu 10 grud­nia odbyła się III Biesiada Piwna. Dziękuję wszyst­kim uczest­ni­kom Biesiady za zna­ko­mitą atmos­ferę, którą stwo­rzy­li­ście i wszyst­kim tym, któ­rzy przy­go­to­wy­wali nasze spo­tka­nie.
Zapraszamy do obej­rze­nia zdjęć z imprezy.
[nggal­lery id=5]