Informacja

2012-10-31

A- A A+

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje wszystkich zainteresowanych, iż na skutek naszej interwencji skierowanej do Dyrekcji PG SILESIA postanowiono ;
WSZYSCY pracownicy którzy zjeżdżają wcześniej do ściany 160 będą mieli zapłacony zryczałtowany dodatek za te zjazdy. Kwota ta będzie jednakowa dla wszystkich, którzy znajdą się na liście przygotowanej przez kierownika oddziału.

Podjęliśmy również interwencje w sprawie narzuconych wykonów w robotach przygotowawczych;
Zgodnie z zapisami ZUZP normy te zostaną skorygowane, co będzie miało istotny wpływ na wysokość miesięcznej (kwartalnej) premii.

Z górniczym pozdrowieniem
Szczęść Boże
Przewodniczący
KZ NSZZ „Solidarność” przy PG Silesia
Dariusz Dudek