Jakie zmiany przyniesie pracownikom rok 2019

2019-01-03

A- A A+

W roku 2019 obowiązywać będzie płaca minimalna na poziomie 2250 zł brutto i minimalna stawka godzinowa na poziomie 14,70 zł. Krajowa Administracja Skarbowa wypełni za nas PITa. Nowelizacja kodeksu pracy nie przyniesie rewolucyjnych zmian. Za to nowelizacja ustawy o związkach zawodowych tak. W 2019 roku pierwszych pracowników obejmie system Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Podwyższenie płacy minimalnej

W roku 2019 obowiązywać będzie wyższa w porównaniu do lat ubiegłych płaca minimalna. Wyniesie 2250 zł. Wzrośnie również minimalna stawka godzinowa. Wyniesie 14,70 zł. Dla porównania w 2018 roku płaca minimalna wynosiła 2100 zł. Minimalna stawka godzinowa, o co zabiegała „S”, została wprowadzona 1 stycznia 2017 roku. Celem tej regulacji prawnej było ograniczenie zjawiska nadużywania umów cywilnoprawnych oraz ochrona osób najniżej zarabiających. Stawka wynosiła wówczas 13 zł brutto.

Pieniądze bardziej na konto niż do ręki
Nowelizacja kodeksu pracy jaka nastąpiła w 2018 roku nie przyniesie rewolucyjnych zmian w 2019 roku. Najważniejszą wydaje się dotyczyć przekazywania wynagrodzenia. Do tej pory podstawową formą było przekazywanie gotówki. Od 2019 roku będzie to przelew na konto. Jeśli ktoś będzie chciał otrzymywać pieniądze „do ręki”, będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek w formie papierowej lub elektronicznej.

Zmian w urlopach nie będzie
W Internecie krąży wiele informacji o wprowadzeniu zmian w urlopach. Być może dlatego, że nad nowymi rozwiązaniami w zakresie urlopów pracowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. Jednak uchwalone nowelizacje ustawy Kodeks pracy nie wprowadzają zmian w zasadach przyznawania i wykorzystywania urlopów. Co za tym idzie, będą przyznawane na dotychczasowych zasadach. Liczba dni urlopu dla poszczególnych pracowników nie uległa zmianie. Zmianie nie uległy również zasady wykorzystania zaległego urlopu.

Cyfryzacja akt pracowniczych
Od 2019 roku pracodawcy będą mogli prowadzić dokumentację pracowniczą, w tym akta osobowe pracownika, w wersji elektronicznej. Dzięki temu spadną koszty prowadzenia ewidencji w firmach. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii twierdzi, że w przypadku największych firm nawet o 200 tys. zł rocznie.
Zmniejszy się również czas przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat. Po upływie 10 lat dokumentacja pracownicza ma trafiać do ZUS.

Do 10 stycznia informacja o liczbie członków
Każda organizacja zakładowa do 10 stycznia i do 10 lipca będzie musiała przedstawić pracodawcy informacje o liczbie członków. Jeśli tego nie zrobi utraci prawa jakie ma organizacja reprezentatywna, do czasu przedstawienia pracodawcy informacji. Jest to zmiana, bowiem do tej pory organizacje zakładowe przedstawiały takie informacje raz na kwartał. Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych wprowadziła również kilka innych istotnych zmian. Najważniejszą wydaje się być to, że do związków będą mogły należeć wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową niezależnie od tego, czy pracują w oparciu o umowę o pracę, czy, na przykład, umowę zlecenie. Nowelizacja podwyższa również próg reprezentatywności. Dla organizacji, które są częścią Solidarności próg reprezentatywności na poziomie zakładu wyniesie 8 proc. Więcej na temat nowelizacji w najnowszym Tygodniku Solidarność.

Zmiany w PIT
Krajowa Administracja Skarbowa będzie miała obowiązek wypełniać naszego PITa (na początku PIT 37 i 38). Usługa nazywa się “Twój e-PIT”. Ministerstwo finansów zapowiada, że zostanie uruchomiona 15 lutego 2019 r. W jej ramach fiskus przygotuje rozliczenie PIT za podatnika. Wypełniony przez KAS PIT warto skontrolować, bowiem urzędnicy mogą nie uwzględnić przysługujących nam ulg, czy przekazać 1 procent dochodu na inną organizację pożytku publicznego niż byśmy chcieli.

Pracownicze Plany Kapitałowe
W 2019 roku pierwszych pracowników obejmie też system pracowniczych planów kapitałowych.  Będą to zatrudnieni w największych zakładach pracy (zatrudniających powyżej 250 osób).

Materiał pochodzi ze strony http://www.solidarnosc.org.pl