Karczma Piwna

2013-08-27

A- A A+

Karczma piwna

KZ NSZZ Solidarność przy PG SILESIA infor­muje, że w dniu 14 grud­nia 2013 roku orga­ni­zuje KARCZMĘ PIWNĄ , która odbę­dzie się w Domu Kultury CHEMIK w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Barlickiego.

Zainteresowanych udzia­łem pro­simy o zapi­sy­wa­nie się w biu­rze Komisji Zakładowej.

Informujemy, że liczba miejsc jest ogra­ni­czona. decy­duje kolej­ność zgłoszeń.