Komunikat Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego

2013-02-08

A- A A+


Ustalenia podjęte podczas prac tych zespołów będą omawiane w trakcie zaplanowanego na 11 marca plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z udziałem delegacji rządowej. Będą one zarazem podstawą do sporządzenia podczas tych rozmów protokołu uzgodnień lub rozbieżności.
MKPS przedstawił następujące propozycje zespołów roboczych:
1. Zespół roboczy ds. przemysłu i rynku pracy
2. Zespół roboczy ds. stabilnego zatrudnienia
3. Zespół roboczy ds. służby zdrowia
4. Zespół roboczy ds. emerytur
5. Zespół roboczy ds. oświaty

Skład osobowy tych grup roboczych zostanie ustalony dnia 6 lutego 2013 roku. Koordynatorem prac tych zespołów jest wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk.
Ustalenia zawarte podczas spotkania 30 stycznia nie mają wpływu na przyjęty wcześniej harmonogram referendum strajkowego. Trwają głosowania m.in. w służbie zdrowia, w oświacie, w zakładach motoryzacyjnych oraz w zakładach niezrzeszonych
w branżowych strukturach związkowych. Zgodnie z planem referendum zakończy się 20 lutego głosowaniem w zakładach zaplecza górniczego. To, czy dojdzie do generalnego strajku, czy też nie, zależy od efektów prac zespołów i wyników rozmów w czasie WKDS 11 marca.

W imieniu MKPS – Dominik Kolorz

Dominik Kolorz
Przewodniczący Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność”
Region Śląsko-Dąbrowski
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
tel./fax: 32 253 73 73
e-mail: d.kolorz@solidarnosckatowice.pl
www.solidarnosckatowice.pl
NIP: 634-21-97-569
REGON: 271778531
KRS 0000059630 Dz. I rubr. 3, poz. 22