Kulig

2013-02-16

A- A A+


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA infor­muje, że w dniach 23–24 luty 2013r orga­ni­zuje kulig w Wiśle Malince dla człon­ków związku.

Program wyjazdu:

23.02.2013r

  • godz 15.00 wyjazd z pod Bramy Głównej Kopalni
  • zakwa­te­ro­wa­nie w Pensjonacie
  • prze­jazd na kulig
  • kulig połą­czony z poczę­stun­kiem na świe­żym powietrzu
  • powrót do Pensjonatu
  • uro­czy­sta kola­cja góralska
  • zabawa taneczna

24.02.2013r

  • śnia­da­nie
  • zda­nie pokoi
  • powrót do domu

Osoby zain­te­re­so­wane, zapra­szamy do sie­dziby NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA.