Masówki, uchwały i stanowiska w sprawie budowy drogi S1 w wariancie A

2013-05-01

A- A A+

We wtorek 23 kwietnia na wszystkich zmianach odbyły się „Masówki” na których przewodniczący Komitetu Społecznego Pracowników, Współwłaścicieli i Współpracowników PG SILESIA sp. z o.o. „Silesia Walcząca” Dariusz Dudek wraz z pozostałymi związkami zawodowymi poinformował załogę o wariantowym przebiegu drogi S1. Przedstawione zostały zagrożenia dla PG SILESIA wynikające z proponowanego przebiegu tej drogi w wariancie „A” przez obszar górniczy kopalni. Dariusz Dudek, który jest jednocześnie przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” zwrócił się do załogi o zbieranie podpisów sprzeciwiającym się kategorycznie tak zaproponowanemu rozwiązaniu.

Również Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA podjęła Uchwałę kategorycznie odrzucającą propozycje GDDKiA przebiegu drogi S1 w wariancie A.

Przedstawiciele KZ NSZZ „Solidarność” zwrócili się też do Zarządu Regionu „Podbeskidzie” NSZZ „Solidarność” o przyjęcie stanowiska w tej sprawie.

Poniżej prezentujemy przyjęte jednogłośnie Stanowisko Zarządu Regionu:

STANOWISKO

Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ” Solidarność” z 29 kwietnia 2013r

W sprawie przebiegu drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice-Bielsko-Biała

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zdecydowanie protestuje przeciwko wariantowi A planu budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku- Białej. Wybór tego wariantu oznaczałby budowę drogi na obszarze górniczym eksploatowanym przez Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA w Czechowicach-Dziedzicach, a to skutkowałoby znacznym ograniczeniem możliwości rozwoju tej spółki, wstrzymaniem inwestycji, co doprowadzi do zmarnowania drugich co do wielkości złóż węgla kamiennego w Polsce i do likwidacji tysięcy miejsc pracy.

Załoga „SILESII” przez wiele lat z determinacja broniła swej kopalni przed likwidacją. Udało się nie tylko uratować to przedsiębiorstwo, ale też doprowadzić do jego rozwoju. Dziś PG SILESIA zatrudnia 1600 osób, zapewniając jednocześnie pracę tysiącom kooperantów w branżach poza górniczych. Tego nie można zaprzepaścić.

Niedopuszczalnym jest wybór wariantu A budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej, bo inwestycja w tej formie będzie za sobą nieść krzywdę tysięcy rodzin oraz gospodarczą i społeczną degradację gminy Czechowice-Dziedzice, a także znacznej części powiatu bielskiego.

Zarząd Regionu Podbeskidzie

NSZZ „Solidarność”