„Miasteczko Węglowe” stanie w Warszawie

2013-11-19

A- A A+

W środę przed warszawskim Stadionem Narodowym stanie „Miasteczko Węglowe”. „Miasteczku” towarzyszyć będzie happening przedstawiający „zaślubiny” węgla z ekologiczną technologią. Organizatorami wydarzenia, stanowiącego odpowiedź na XIX Konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i antywęglowe kampanie „ekologów”, są struktury branżowe NSZZ „Solidarność”: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego oraz Sekretariat Górnictwa i Energetyki.

– W „Miasteczku Węglowym” staną nowoczesne, niskoemisyjne piece węglowe. Chcemy w ten sposób pokazać, że stereotypowy wizerunek węgla jako paliwa nieekologicznego jest błędny. Każdy na własne oczy będzie mógł się przekonać, że istnieją i działają w praktyce nowoczesne technologie spalania węgla – zapowiada Jarosław Grzesik, przewodniczący górniczej „Solidarności”.
Przed Stadion Narodowy wybiera się też kilka brygad górników, którzy opowiedzą chętnym o swojej pracy i o tym, jak na przestrzeni ostatnich lat zmienił się sposób wydobywania i korzystania z tego paliwa.

Ważnym elementem happeningu będzie przedstawienie „zaślubin” węgla z ekologiczną technologią. Po ceremonii „orszak weselny” przemaszeruje przed Stadionem Narodowym. – To, nie ukrywam, element nawiązujący do agresywnych działań organizacji Greenpeace, której działacze urządzają symboliczne pogrzeby węgla. My twierdzimy, że informacje o śmierci węgla są zdecydowanie przedwczesne, węgiel ma się dobrze i właśnie bierze ślub – pół żartem, pół serio stwierdza Grzesik.
Wyjaśnia, że zdaje sobie sprawę, iż większość Polaków jest przekonana do węgla jako taniego nośnika energii, choć zarazem nie wie, jakie skutki odnoszą agresywne kampanie „ekoterrorystów” z Greenpeace, stąd pomysł na humorystyczne potraktowanie najzupełniej poważnego tematu technologii czystego spalania węgla.
– Węgiel jest tanim nośnikiem energii, a dzięki nowym technologiom – również paliwem ekologicznym. W dodatku mamy go w Polsce pod dostatkiem – mówi. – Jednak trzeba o tym cały czas przypominać, aby bronić się przed agresywną kampanią antywęglowych ideologów, którzy zamiast bezpiecznego węgla wolą niebezpieczne elektrownie atomowe, biomasę, której promowanie jest jedną z przyczyn klęsk głodu w krajach Trzeciego Świata czy farmy wiatraków, zabijające ptaki i niszczące lokalne ekosystemy – dodaje.

„Miasteczko Węglowe” stanie przy Stadionie Narodowym od strony alei Zielenieckiej, naprzeciw wejścia dla gości szczytu klimatycznego. Happening rozpocznie się o godz. 11.00 i potrwa do 14.00. Ceremonię „ślubną” węgla zaplanowano na godzinę 12.00.