Negocjacje płacowe na 2014 r

2014-04-03

A- A A+

W poniedziałek 31 marca o godzinie 18.00 zostało podpisane porozumienie pomiędzy związkami zawodowymi a Dyrekcją firmy.

Strony porozumienia ustaliły iż rozmowy dot ustalenia rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia dla pracowników PG SILESIA na 2014 rok, zostają WARUNKOWO ZAWIESZONE DO KOŃCA CZERWCA br. 

Strony porozumienia ustaliły pięć punktów warunkujących zawieszenie rozmów.

Bliższe informację w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA oraz w naszych tablicach ogłoszeń.