PG Silesia: nowoczesna kotłownia da nowe możliwości

2016-10-04

A- A A+

Nowa kotłownia będzie miała bardzo pozytywny wpływ na ochronę środowiska: po pierwsze ze względu na ograniczenie emisji metanu do atmosfery przez PG Silesia, a także poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń przez samą kotłownię.

Trzeciego października br. w siedzibie spółki Mining Services and Engineering Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach miało miejsce symboliczne przecięcie wstęgi. Zakończyło ono istotny etap modernizacji Zakładu Ciepłowniczego Silesia, oficjalnie do użytku oddana została bowiem nowa kotłownia.

Wartość całego przedsięwzięcia sięga 11 mln zł.

Prace projektowe nowej kotłowni rozpoczęły się w kwietniu 2015 roku, a obejmowały one zastosowanie w niej kotłów gazowych Bosch i palników Draizler zasilanych metanem – uwalnianym w procesie wydobycia w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia – z możliwością awaryjnego zasilania olejem opałowym.

Moc kotłowni gazowej wynosi 17 MW, a składają się na nią dwa kotły o mocy 8 MW i jeden kocioł 1 MW, który będzie wykorzystywany do podgrzewania wody w łaźniach górniczych PG Silesia poza sezonem  grzewczym.

W ramach inwestycji zabudowano awaryjny zbiornik oleju opałowego, nową stację uzdatniania wody dla kotłów z zupełnie nowym systemem zasilania – wraz z zasilaniem awaryjnym i modernizacją linii kablowych.

Przeprowadzono także modernizację istniejącego gazociągu wraz z estakadą. Inwestycja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie prawie 6,5 mln zł. Pozostałą część inwestycji  sfinansowano ze środków własnych.

Spółka Mining Services and Engineering Sp. z o.o. przejęła Zakład Ciepłowniczy Silesia od Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej w 2014 roku.

Zakład ten produkuje i dostarcza ciepło do Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia, dodatkowo zaopatruje odbiorców zewnętrznych w Czechowicach-Dziedzicach.

Poza tym zajmuje się również uzdatnianiem wody, głównie na potrzeby kopalni, a także odprowadzaniem ścieków, także miejskich. Obiekty ciepłowni znajdują się na terenie PG Silesia.

Mining Services and Engineering Sp. z o.o. należy do spółki EPH, pionowo zintegrowanej grupy, która posiada swoje aktywa w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii oraz na Węgrzech. Swoją działalność prowadzi głównie w dwóch obszarach: wytwarzanie ciepła i energii oraz przesył gazu ziemnego – jego dystrybucja oraz dostawy.

– Zrealizowana inwestycja jest jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu w całej grupie EPH – powiedział w trakcie ceremonii Michal Heřman, prezes zarządu MSE. – Pokazuje to w jaki sposób nasz właściciel podchodzi do kolejnych inwestycji w Polsce: nie uznaje półśrodków, każda modernizacja realizowana przez grupę opiera się na najnowocześniejszej technologii. Bez wątpienia nowa kotłownia będzie miała bardzo pozytywny wpływ na ochronę środowiska: po pierwsze ze względu na ograniczenie emisji metanu do atmosfery przez PG Silesia, a także  poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń przez samą kotłownię. Przede wszystkim jednak poprawie ulegną  warunki pracy załogi – zaznaczył Michal Heřman.

Materiał oraz zdjęcie pochodzą ze strony: http://gornictwo.wnp.pl/