PG Silesia pisze do prezydenta Komorowskiego ws. drogi S1

2013-08-11

A- A A+

esteśmy kopalnią prywatną, której byt wywalczyli sami górnicy, stając się tym samym współwłaścicielami przedsiębiorstwa – zaznaczył w liście do prezydenta Bronisława Komorowskiego zarząd PG Silesia.

W Silesii obawiają się, że niekorzystny przebieg drogi S1 może zniweczyć plany rozwoju kopalni. Zarząd PG Silesia napisał list do prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Kierujemy na Pana ręce poniższe pismo wierząc, że Pan, jako opiekun Rzeczypospolitej Polskiej, który otwarty jest na dialog i nie pozostaje obojętny wobec losów swoich obywateli, wesprze nasze działania. Działania zmierzające do utrzymania przedsiębiorstwa będącego jednym z największych pracodawców w regionie. Ale także przedsiębiorstwa, które dzięki międzynarodowemu doświadczeniu, na podstawie własnych sukcesów może wskazywać kierunki rozwoju dla jednego z ważniejszych sektorów polskiej gospodarki: górnictwa – napisał zarząd PG Silesia w liście kierowanym do prezydenta Bronisława Komorowskiego.

W kierowanym do prezydenta piśmie zarząd PG Silesia wyraża zaniepokojenie planowaną inwestycją, która może zagrażać przyszłości kopalni.

Poniżej całość listu ,zarządu PG Silesia do prezydenta Komorowskiego.

„Szanowny Panie Prezydencie,

Kierujemy na Pana ręce poniższe pismo wierząc, że Pan, jako opiekun Rzeczypospolitej Polskiej, który otwarty jest na dialog i nie pozostaje obojętny wobec losów swoich obywateli, wesprze nasze działania. Działania zmierzające do utrzymania przedsiębiorstwa będącego jednym z największych pracodawców w regionie. Ale także przedsiębiorstwa, które dzięki międzynarodowemu doświadczeniu, na podstawie własnych sukcesów może wskazywać kierunki rozwoju dla jednego z ważniejszych sektorów polskiej gospodarki – górnictwa.

Zarząd PG Silesia wyraża duże zaniepokojenie planowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad inwestycją drogową. Budowa planowanej drogi ekspresowej S1 łączącej Mysłowice z Bielskiem-Białą w jednym z rozważanych wariantów (wariant A) może poważnie naruszyć ekonomiczną stabilność kopalni.

PG Silesia jest unikatowym w skali kraju przedsiębiorstwem działającym w branży górniczej. Jesteśmy kopalnią prywatną, której byt wywalczyli sami górnicy, stając się tym samym współwłaścicielami przedsiębiorstwa. Nasi pracownicy, kierownictwo, partnerzy społeczni w ostatnich dwóch latach podjęli szereg działań, w tym również inwestycyjnych, mających na celu przywrócenie rentowności kopalni. W trakcie oraz planowane są również kolejne inwestycje mające na celu dalszy, zgodny z założoną strategią, rozwój kopalni. Tym samym PG Silesia oraz wypracowane i wdrażane przez zarząd kopalni rozwiązania mogą stanowić wzór oraz podwaliny do rozwoju górnictwa w Polsce.