Pismo do Prezesa i Rady Nadzorczej PG SILESIA

2012-02-01

A- A A+

Czechowice-Dziedzice, dnia 02 luty 2012 r.


Jiri Pastika
Dyrektor Generalny
Prezes Zarządu
PG SILESIA

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Górniczym SILESIA Sp. z o.o. mając na względzie dobro pracowników oraz ich rodzin, powołując się na zapisy Umowy Społecznej Rozdz.V art. 18 pkt 4 w brzmieniu:

  • Inwestor deklaruje, że w przypadku konieczności zatrudniania nowych pracowników Pracodawca zapewni pierwszeństwo w zatrudnieniu dla członków rodzin Pracowników posiadających wymagane kwalifikacje wynikające z potrzeb Pracodawcy

Zwraca się o niezwłoczne udzielenie pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Ile osób z jakimi kwalifikacjami i na jakich stanowiskach zostało przyjętych do PG SILESIA po 9 grudnia 2010r z rozbiciem na poszczególne działy włącznie z administracją.
  2. Ile osób zatrudnionych w tym okresie było członkami rodzin Pracowników.
Z poważaniem

 

 

Rozdzielnik:

  • Rada Nadzorcza PG SILESIA
  • Dyrektor Wykonawczy ds. Personalnych Arkadiusz Kawecki