Platforma Oburzonych”

2013-03-17

A- A A+

(16.03.2013) Przedstawiciele ok. 100 orga­ni­za­cji, sto­wa­rzy­szeń i związ­ków zawo­do­wych poja­wili się w połu­dnie w Sali BHP w Gdańsku. W sumie to ok. 350 osób.

Nie zabra­kło rów­nież dele­ga­cji z regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z przed­sta­wi­cie­lami PG SILESIA Dariuszem Dudkiem i Zdzisławem Pyką.