POROZUMIENIE PŁACOWE PODPISANE

2022-05-17

A- A A+

POROZUMIENIE PŁACOWE PODPISANE

Po dwóch trudnych miesiącach rozmów, zostało podpisane przez Stronę Społeczną oraz Pracodawcę porozumienie płacowe  w sprawie ustalenie wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia w Przedsiębiorstwie Górniczym SILESIA Sp. z o.o. zgodnie z Art16 pkt1 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Intencją NSZZ Solidarność oraz  pozostałych związków zawodowych było ustalenie wysokości wskaźnika, a co za tym idzie, ustalenie kwoty wzrostu wynagrodzenia zasadniczego (stawki) . W trakcie rozmów ustalono że kwota wzrostu będzie wynosiła 400zł brutto miesięcznie. W tym miejscu musimy mieć na uwadze, że od początku roku miały miejsce  przeszeregowania indywidualne wynikające z obowiązującego Regulaminu Przeszeregowań oraz nastąpił „ruch” w tabelach wynagrodzeń zasadniczych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. W związku z zapisami układowymi te dwa elementy są doliczane do przyrostu i znajdują odzwierciedlenie w zawartym porozumieniu.

Zgodnie z zapisami porozumienia żaden z pracowników PG SILESIA nie powinien dostać ogólnie w roku 2022 mniej niż 400zł brutto wzrostu wynagrodzenia zasadniczego.

Jednocześnie została podniesiona wartość posiłków profilaktycznych co daje wzrost o ok 1 100 zł rocznie, wprowadzono również dodatkowy benefit dla pracowników nie mających uprawnień do posiłków profilaktycznych w wysokości do 300zł miesięcznie.

Ponadto w tym roku realizowana jest już Nagroda Frekwencyjna, która została wynegocjowana w październiku 2021 roku, gdzie pracownik może otrzymać 4 800zl brutto rocznie. Początkiem kwietnia wypłacono również kwotę jednorazową 500zł netto a pod koniec kwietnia każdy pracownik otrzymał bony towarowe na kwotę minimum 450 zł.

Informujemy, ze w kwietniowym porozumieniu znalazł się również zapis mówiący o ewentualnej zamianie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu Deputatu Węglowego na tzw. węgiel w naturze.  W tym wypadku bliższe szczegóły tego programu zostaną ustalone w późniejszym terminie.

Cały teks porozumienia jest dostępny na naszych tablicach informacyjnych lub w siedzibie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy PG SILESIA.