Szczególne wyróżnienie

2020-02-07

A- A A+

Podczas obchodów 39. rocznicy Strajku Generalnego na Podbeskidziu wręczono Prezydenckie Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Jednym z odznaczonych jest nasz przewodniczący Grzegorz Babij

 

Uroczysta gala odbyła się 6 lutego 2020 roku. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy Medale wręczali doradczyni w Kancelarii Prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik oraz I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz. – To wielkie wyróżnienie a zarazem zobowiązanie – mówił zaraz po uroczystościach odznaczony Grzegorz Babij. – Zobowiązanie do dalszej pracy związkowej, której owoce służą naszym bliźnim. Traktuje to odznaczenie nie tylko w kontekście mojej osoby. Jest to wyróżnienie także moich Koleżanek i Kolegów, z którymi na co dzień wspólnie zabiegamy o sprawy pracowników PG SILESIA, a także innych ludzi będących w potrzebie – dodał.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej. Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2021. Medal jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez:

1) pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej,
2) walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,
3) aktywną działalność zawodową i społeczną,
4) twórczość naukową, literacką i artystyczną

przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.