Tekst Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy-Zdzisława Pyka

2011-11-23

A- A A+

Nazywam się Zdzisław Pyka, jestem Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy. Reprezentuję związki zawodowe i wszystkim pracowników w kwestii Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Moim celem jest systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, interesuje mnie również poprawa komfortu pracy.

Bardzo się cieszę że na łamach naszej gazetki NEWSilesia będę miał możliwość dzielenia się z Wami informacjami, jak również i najnowszymi wdrożeniami z zakresu BHP. Większość z Nas pamięta jak kopalnia wyglądała jeszcze rok temu. Pracowaliśmy wtedy na granicy bezpieczeństwa i tylko dzięki doświadczeniu i fachowości załogi przebrnęliśmy szczęśliwie przez ten najtrudniejszy dla kopalni okres. Od czasu przejęcia kopalni przez spółkę PG SILESIA, zmieniło się bardzo wiele na korzyść i dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Nie znaczy to oczywiście że bezpieczeństwo jest już na takim poziomie, że nie może być lepiej. Zdaję sobie sprawę że do zrobienia jest jeszcze bardzo wiele. Kierunek który firma sobie wytyczyła, to znaczy bezpieczeństwo pracowników jest kwestia nadrzędną jest jak najbardziej słuszny i dobrze rokuje na przyszłość. Przecież zdrowie i życie ludzkie nie mają ceny. W instytucjach nadzorujących górnictwo, Silesię już postrzega się jako robiącą ogromne postępy również w tej dziedzinie. Coraz więcej mówi się o rozwiązaniach które są u Nas stosowane. Wierzę w to że w niedalekiej przyszłości Nasza Kopalnia stanie się liderem w dziedzinie bezpieczeństwa, nie tylko wśród kopalń węgla, ale wśród wszystkich kopalń w Polsce. Kopalnia Silesia najbardziej bezpieczna i jednocześnie wyznaczająca standardy bezpieczeństwa dla innych – to jest Mój cel. Jestem przekonany że jest to również cel Zarządu i Dyrekcji Przedsiębiorstwa. Wielu z Nas pamięta przecież rok 1998 kiedy to „Silesia” zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na najbezpieczniejszą kopalnię w Polsce.

Wracając jednak do teraźniejszości trudno nie zauważyć zmian poprawiających nie tylko bezpieczeństwo, ale i komfort pracy. Pierwszym znaczącym sygnałem że Firma priorytetowo traktuje bezpieczeństwo były prace na przekopie wschodnim poz.VI. Wymienione zostało torowisko, przekop został odwodniony i osuszony. Dzięki tym pracom znacząco zredukowano możliwość poślizgnięcia się i upadku pracowników. Przypomnę że właśnie poślizgnięcie się było najczęstszą przyczyną wypadków w roku poprzednim. Bardzo ważnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo było przywrócenie jazdy ludzi. W tym celu kopalnia zakupiła nowe wozy osobowe. Został również wymieniony tabor lokomotywowy. W miejsce wysłużonych, pracujących w „Silesii” od 1984 roku lokomotyw LDS100, zakupiono nowoczesne maszyny Ferrit. Maszyny te nie tylko poprawiły bezpieczeństwo emitując mniej tlenków do powietrza kopalnianego, ale w znaczny sposób poprawiły komfort pracy maszynistów.

Bardzo ważnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo jest wprowadzenie ubrań z elementami odblaskowymi. Na kopalni panuje coraz większy „ruch”, a w miarę postępu prac będzie jeszcze większy. W rejonach gdzie prowadzone są roboty przygotowawcze, z coraz większą intensywnością odbywa się transport materiałów, zarówno lokomotywowy jak i kolejkami podwieszanymi. Nie wszystkie miejsca gdzie prowadzony jest transport są oświetlone. Właśnie w ciemnych nie oświetlonych wyrobiskach trudno dostrzec pracujących górników ubranych w ciemne ubrania. Elementy odblaskowe nieporównywalnie poprawiają widoczność dając możliwość wcześniejszej reakcji kierowcy lokomotywy bądź kolejki. Chcę zwrócić uwagę na to, że duża ilość wypadków przy pracy ma miejsce właśnie na drogach przewozowych i przy transporcie. Wprowadzenie ubrań z elementami odblaskowymi zostało bardzo pozytywnie ocenione w Urzędzie Górniczym, jako działanie znacznie poprawiające bezpieczeństwo. W tej chwili prowadzone są działania aby również w innych kopalniach takie ubrania zostały wprowadzone. Mamy więc pierwszy przykład gdzie stajemy się wzorem dla innych.

Bardzo ważnym elementem poprawiającym komfort pracy będzie remont łaźni górniczych który rozpocznie się już niedługo.

O tym i o następnych krokach podjętych w kierunku poprawy bezpieczeństwa będę Was informował na bieżąco w następnych wydaniach NEWSilesia.