Turniej w Kręgle

2014-01-22

A- A A+

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” orga­ni­zuje Drużynowy Turniej w Kręgle w Centrum Rozrywki „KOMETA” w Żywcu przy ul. Fabrycznej 1.
Zapraszamy do zabawy człon­ków związku wraz z rodzi­nami. Cena uczest­nic­twa wraz z wyży­wie­niem wynosi 15 zł.
Zapisy do 17 lutego w sie­dzi­bie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA. Ilość miejsc ograniczona.

Pozdrawiam
Dariusz Dudek