Turniej Piłkarski 2013

2013-04-04

A- A A+
Turniej-piłkarski-(1)

18 maja 2013r. o godzi­nie 8:00 na boisku „Orlik” przy ulicy Słowackiego w Bielsku-Białej roz­pocz­nie się tur­niej piłkarski.

Cena za uczest­nic­two: 7 zł od osoby.

UWAGA! Zapisy przyj­mo­wane będą w sie­dzi­bie NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA!