Wyjazd na narty

2013-01-12

A- A A+
plakat narty

Komisja zakła­dowa NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA infor­muje, że w dniu 2 lutego 2013 roku orga­ni­zuje Rodzinny Wyjazd Na Narty do Istebnej(ośrodek nar­ciar­ski Złoty Groń).

Informujemy, że oferta skie­ro­wana jest nie tylko dla osób jeż­dżą­cych na nar­tach, ale rów­nież dla rodzin i ich dzieci lubią­cych pozjeż­dżać na san­kach czy spę­dzić aktyw­nie czas w górach.

Zapisy pro­wa­dzone są w sie­dzi­bie NSZZ „Solidarność” PG SILESIA do dnia 31 stycz­nia 2013r.