XXIII Pielgrzymka Górników

2013-10-22

A- A A+

Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność zapra­sza do wzię­cia udziału Górników i Energetyków wraz z rodzi­nami, Komisje Zakładowe, Poczty Sztandarowe w XIII Pielgrzymce Górników na Jasną Górę, która odbę­dzie się 24 listo­pada 2013r.

Program Pielgrzymki:

 • 9:10 — 9:40 — Zbiórka uczest­ni­ków piel­grzymki oraz pocz­tów sztan­da­ro­wych przy Kościele Św. Barbary obok Jasnej Góry.
 • 9:40 — 9:55 — Powitanie piel­grzy­mów przez Proboszcza — Przeora Parafii Św. Barbary O. Ryszarda Bortkiewicza.
 • 10:00 — 10:20 — Przemarsz uczest­ni­ków piel­grzymki wraz z pocz­tami sztan­da­ro­wymi z kościoła Św. Barbary do Bazyliki na Jasnej Górze.
 • 10:20 — 10:30 — Złożenie kwia­tów przez dele­ga­cję gór­ni­ków przy pomniku Prymasa Tysiąclecia.
 • 10:30 — 11:45 — Droga Krzyżowa.
 • 12:00 — 13:30 — Msza Św. w Kaplicy Cudownego Obrazu kon­ce­le­bro­wa­nia pod prze­wod­nic­twem ks. bp. Tadeusza Rakoczego oraz kapłanów:
  • kape­lana SGiE ks. Prał. Bernarda Czerneckiego,
  • O. Jana Zinówko,
  • ks. Prał. Andrzeja Paździutko
  • ks. Prał. Jana Żaka
  • ks. Grzegorza Dymka
 • 13:40 — 14:10 — Zwierzenie Braci Górniczej oraz ich rodzin Matce Najświętszej w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Pielgrzymom towa­rzy­szy Górnicza Orkiestra Dęta KWB Turów pod dyr. Jerzego Bzowskiego.