Zakładowy układ zbiorowy pracy

2013-01-25

A- A A+

Związki zawodowe z Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach podpisały z zarządem spółki nowy zakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników kopalni. Jak mówi Dariusz Dudek, przewodniczący zakładowej Solidarności, układ zawiera nowoczesne rozwiązania w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo w układzie zapisane zostały jasne kryteria drogi awansu zawodowego, połączone z adekwatnym wynagrodzeniem, czyli za dobrą pracę będą godne zarobki. W ZUZP zawarty też został konkretny zapis, dotyczący rocznej wypłaty nagrody z zysku dla pracowników. Cieszy nas też fakt, że ZUZP gwarantuje, iż członkowie rodzin pracowników będą mieli pierwszeństwo w zatrudnieniu w kopalni – podkreśla szef zakładowej „S”.

Dudek informuje, że nowy ZUZP strony tworzyły od podstaw, nie wzorując się na żadnym innym układzie funkcjonującym w branży górniczej. – Dzięki temu powstał ZUZP na miarę XXI wieku, zgodny z oczekiwaniami pracowników. Zapisy w nim zawarte szanują ich godność, gwarantują godziwą płacę i promują jej efektywność. W ZUZP ogromny nacisk położyliśmy również na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, bo chcemy, by nasza kopalnia była najbezpieczniejsza w Polsce – dodaje przewodniczący Solidarności w PG „Silesia”.

Układ przekazany został do Państwowej Inspekcji Pracy w dniu podpisania, czyli 19 lipca. – Zgodnie z ustaleniami z zarządem PG „Silesia” nowy ZUZP wejdzie w życie od 1 września. Wtedy też automatycznie przestaną obowiązywać zapisy “starego” układu oraz umowa społeczna podpisana w grudniu 2010 roku, oprócz zawartych w niej zapisów dotyczących gwarancji zatrudnienia – informuje przewodniczący.

Negocjacje nad nowym układem zbiorowym pracy dla pracowników PG „Silesia” rozpoczęły się w grudniu 2010 roku, tuż po sprzedaży kopalni czeskiemu inwestorowi strategicznemu – firmie Energetický a průmyslový holding (EPH). To w ogromnej mierze zasługa zakładowej Solidarności, która z determinacją zmierzała do ratowania przed likwidacją kopalni nierentownej dla Kompanii Węglowej. Po dwóch nieudanych próbach jej sprzedaży przez Kompanię związkowcy, nie chcąc dopuścić do zalania zakładu, skutecznie przekonali załogę do utworzenia spółki pracowniczej na bazie majątku kopalni. Spółka została zarejestrowana w 2010 roku pod nazwą Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia. Zasoby czechowickiej kopalni przekraczają 500 milionów ton węgla niskosiarkowego.