Zawody strzeleckie

2013-02-18

A- A A+

Plakat zawody strzeleckie

W imie­niu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA zapra­szam do wzię­cia udziału w zawo­dach strzeleckich.

Zawody roz­poczną się 23 marca br. o godzi­nie 9.00 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej przy ul. Filarowa 52.

Koszt uczest­nic­twa wynosi 20zł od osoby. Ilość miejsc jest ogra­ni­czona.
Zapisy w sie­dzi­bie NSZZ „Solidarność” PG SILESIA

 

Dariusz Dudek
prze­wod­ni­czący KZ NSZZ „Solidarność„
przy PG SILESIA