Zawody strzeleckie

2014-04-02

A- A A+

26 kwiet­nia (sobota) o godzi­nie 9:00 dobędą się zawody strze­lec­kie na strzel­nicy myśliw­skiej w miej­sco­wo­ści Landek.

Zawody odbędą się w trzech konkurencjach:

  • strze­la­nie do tar­czy z broni pneumatycznej
  • strze­la­nie do rzut­ków z shotguna
  • tor koman­dosa (strze­la­nie na czas do wyzna­czo­nych celów z paintball)

Ze względu na Regulamin strzel­nicy uczest­nicy muszą mieć ukoń­czone 18 lat.
Ilość miejsc ogra­ni­czona związku z tym decy­duje kolej­ność zgłoszeń.

Koszt uczest­nic­twa 30zł od osoby.