Zebranie Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”

2012-06-05

A- A A+
KWK

W dniu 12 czerwca 2012r odbę­dzie się wyjaz­dowe zebra­nie Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, które gościć będzie w Komisji Zakładowej przy PG SILESIA. W pro­gra­mie mię­dzy innymi zjazd na dół do śc. 160 oraz spo­tka­nie z Prezydium Związku oraz Dyrekcją Przedsiębiorstwa.