Złoty Krzyż Zasługi

2018-02-22

A- A A+

Dariusz Dudek jest członkiem NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. Od 1982 roku nieprzerwanie pracuje w Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, czyli dzisiejszym Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia.W latach 1990 – 1998 był członkiem Komisji Zakładowej, od 1998 przez dwie kadencje pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej, a od 2006 roku jest jej przewodniczącym. W latach 1998- 2006 był członkiem Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, a od 2010 roku jest delegatem Podbeskidzia na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. W 2003 roku Dariusz Dudek był współorganizatorem bezprecedensowego w skali całego kraju dziewięciodniowego podziemnego strajku pracowników kopalni Silesia w obronie kopalni przed likwidacją. Protest ten zakończył się 3 czerwca 2003 roku pełnym sukcesem związkowców – kopalnia ocalała i istnieje do dzisiaj. Nagrodzony tytułem „Związkowca Roku Podbeskidzia” w roku 2009 za niezłomną postawę w ratowaniu miejsc pracy i obronę kopalni Silesia przed likwidacją. Współpomysłodawca i współzałożyciel spółki pracowniczej pod nazwą Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA, która jako pierwsza w Polsce w 2010 roku wraz z czeskim inwestorem strategicznym EPH nabyła kopalnię Silesia od Kompanii Węglowej czyniąc ją tym samym pierwszą prywatną kopalnią w Polsce. Dzięki tej transakcji przybyło blisko 1500 nowych miejsc pracy a inwestycje poczynione przez nowego właściciela sięgnęły blisko 1,5 mld zł. Uczestnik Forum Ekonomicznego w Krynicy w 2017 roku jako jeden z panelistów. Pracuje również w Komisji doradczej przy Ministerstwie Rozwoju przygotowującej ustawę o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych poprzez Spółki Pracownicze.

Dariusz Dudek jest uczestnikiem licznych konferencji i sympozjów na temat prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych poprzez spółki pracownicze, organizowanych zarówno przez związek jak i instytucje naukowe, w tym unijne. Oprócz statutowej działalności związkowej jest aktywny w samorządzie miejskim w Czechowicach-Dziedzicach – był członkiem Zarządu osiedla oraz radnym Rady Miejskiej. Był i jest nadal jest współorganizatorem licznych imprez dla dzieci oraz społeczności lokalnej. Zdobytą wiedzę przekazuje kolejnym pokoleniom młodych działaczy związkowych , jednocześnie nie pozostając obojętny wobec krzywdy ludzkiej i niesprawiedliwości społecznej szczególnie tej dotyczącej członków związku i ich rodzin.