Zmiany stanowisk pracy i wynagrodzeń

2015-03-13

A- A A+

Blisko 200 osób w miesiącu marcu zostało wezwanych do podpisania aneksów do swoich umów o pacę. Aneksy zawierają nowe znaczne podwyżki wynagrodzeń. Podwyżki te wynikają ze zmiany stanowiska pracy w związku z nabyciem przez pracownika dodatkowych kwalifikacji i uprawnień.

Nie było by ich w ogóle gdyby nie zapis w porozumieniu zawartym w dniu 28 listopada 2014 r. pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w PG SILESIA a Zarządem firmy. To właśnie w nim na wniosek przedstawicieli NSZZ „Solidarność” został zawarty zapis iż wszystkie wnioski które dotyczą zmiany stanowisk pracy i zostaną złożone do 28 lutego 2015 r. zostaną pozytywnie rozpatrzone. Jednak już wcześniej na mocy Układu Zbiorowego Pracy i zawartych w nim zapisów dot. wzrostu tabel wynagrodzeń o inflację, ponad 800 pracowników również otrzymało nowe zasady wynagrodzeń. Przypominamy że to kierownicy poszczególnych oddziałów są wnioskodawcami zmian wynagrodzeń dla swoich podwładnych. Wniosek taki wędruje później do „szefa” działu, a następnie do Dyrekcji firmy i Zarządu. Inna droga jest niemożliwa! Informujemy również iż w miesiącu lipcu rozpoczną się negocjacje nad ustaleniem średniego rocznego wskaźnika przyrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników PG SILESIA.

W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
przy PG SILESIA
Przewodniczący Dariusz Dudek