Życzenia Wielkanocne

2017-04-14

A- A A+


Screenshot_5

Spokojnych, peł­nych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz rado­snego czasu spę­dzo­nego w gro­nie naj­bliż­szych, niech Święta Wielkiej Nocy napeł­nią wszyst­kich nadzieją i wiarą.
Niech Zmartwychwstały Chrystus przy­nie­sie radość, spo­kój i szczę­ście.
Wesołego Alleluja
życzy
Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność„
Kazimierz Grajcarek

SZCZĘŚĆ BOŻE!