Nowe kolonie!

2012-03-06

A- A A+
kolonia

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA współ­or­ga­ni­zuje kolo­nie w kraju oraz za gra­nicą. Istnieje moż­li­wość dopłaty z Funduszu Socjalnego PG SILESIA a także wysła­nia dzieci z innych zakła­dów pracy.
Zapisy na kolo­nie w sie­dzi­bie Komisji Zakładowej.

W tym roku orga­ni­zo­wane są kolo­nie w kraju — PDFStegna, PDFAkademia Młodego MarynarzaPDFAkademia Młodego Pilota
Oraz za gra­nicą — PDFGrecja-LoutrakiPDFChorwacja — Karlobag


Serdecznie zapraszamy!

Pełen opis kolo­nii można zoba­czyćw wer­sji PDF.
Poniżej znaj­dują się główne infor­ma­cje doty­czące kolo­nii:

[sin­gle­pic id=111 w= h= float=center]

 

 

[sin­gle­pic id=112 w= h= float=center]

 

 

[sin­gle­pic id=116 w= h= float=center]

 

 

[sin­gle­pic id=117 w= h= float=center]

 

 

[sin­gle­pic id=118 w= h= float=center]